Eurogol.pl

Witryna eurogol.pl należy do grupy Goal Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Bohaterów Warszawy 31/51, NIP 7582354135, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498038, sieci osiemnastu zintegrowanych serwisów piłkarskich.

Kontakt:
Grupa Goal Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 31/51
07-410 Ostrołęka
e-mail: redakcja@goal.pl
tel. 0 513 05 77 05
Eurogol.pl - Kontakt